Du är här

Vår historia

CJs Ledsagarservice startades 2001 av Cissi Johansson. Cissi hade arbetat med dövblinda personer och såg ett behov av mer stöd och service till personer med syn- och hörselnedsättning. I januari 2017 hade vi 170 kunder och 130 ledsagare.

CJs Ledsagarservice köptes i augusti 2012 av koncernen Team Olivia AB.

Team Olivia koncernen består av en grupp företag som erbjuder människor i ett utsatt läge vård och omsorg.  Vår gemensamma plattform är en humanistisk värdegrund och vår tro på människors förmåga att utvecklas. Inom Team Olivia AB kombinerar vi det lilla företagets flexibilitet och närhet med det stora företagets resurser, nätverk och uthållighet.

CJs Ledsagarservice har fortsatt att vara det lilla företaget inom en stor koncern och har ett nära samarbete med de andra bolagen där vi kan utbyta erfarenheter och kunskap.

Läs mer på www.teamolivia.se