Cjs Ledsagarservice Logga

OM CJs

CJs Ledsagarservice bildades 2001, men startades med ledsagaruppdrag 2002. Under de fyra första åren var företaget enskild firma, men övergick till AB 2006.  Under de första tre åren var antalet brukare ett fåtal men efter det så började ledsagaruppdragen att strömma in.
 
I augusti 2012 togs CJs Ledsagarservice över av koncernen Team Olivia AB med huvudkontor på Vendevägen 85 A, 182 91 Danderyd.

”Team Olivia” är benämningen på en grupp företag som erbjuder människor i ett utsatt läge vård och omsorg.  Vår gemensamma plattform är en humanistisk värdegrund och vår tro på människors förmåga att utvecklas. Inom Team Olivia AB kombinerar vi det lilla företagets flexibilitet och närhet med det stora företagets resurser, nätverk och uthållighet.
  
www.olivia.se
CJs Ledsagarservice har fortsatt att vara det ”lilla företaget” inom en stor koncern men har ett nära samarbete med de andra bolagen där vi kan utbyta erfarenheter och kunskap för att behålla en god kvalité.

"Det är vi som är CJs"

Per Olof Andersson, CissI Johansson, Ann-Louise Forneman och Kristina Schultz