Cjs Ledsagarservice Logga

HUR ANSÖKER DU?

Växter utomhusAnsökan om ledsagarservice/Avlösning gör du till socialtjänsten eller till stadsdelsförvaltningen i din kommun. En biståndsbedömare besöker dig för att bedöma ditt behov av stöd.  
 
Om du får avslag på din ansökan eller av andra skäl är missnöjd med beslutet från kommunen, kan du överklaga. Du har 3 veckor på dig från det att du fått beslutet hemskickat till dig.

Är det något du undrar över är du alltid välkommen att höra av dig till oss!